พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างต่อเนื่อง มิได้หยุดหย่อน เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทุกคน                                                                                                                                       ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในทุกพื้นที่                                                                                                                                       ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน                                                                                                                                       ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน แล้วคนไทยทุกคนจะทอดทิ้งในหลวงได้อย่างไร                                                                                                                                       ภารกิจการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและถือเป็นความเร่งด่วนของกองทัพจะต้องปฏิบัติ                                                                                                                                       มุสลิมทุกคนควรร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และลดเหตุความรุนแรง ในช่วงเดือนรอมฎอน                                                                                                                                        การเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม โดยไม่แบ่งแยกเด็กและสตรี นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังขัดต่อหลักคำสอนของทุกศาสนา                                                                                                                                       สามัคคี ปรองดอง เพื่อในหลวงของพวกเรา                                                                                                                                       ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน                                                                                                                                       ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา                                                                                                                                       วันนี้ทำลายป่า วันหน้าทะเลทราย                                                                                                                                       ดินดีเพราะมีป่า ปวงประชาพาสุขสม ไร้ป่าพาไทยตรม ไร่นาล่มขมขื่นใจ                                                                                                                                       ไม้มีค่า ป่ามีคุณ หนุนปลูกเสริม เพิ่มรักษา อย่าทำลาย                                                                                                                                       ปลูกป่าเอาไว้ มอบให้ลูกหลาน อยู่สุขสำราญ ตราบกาลนิรันดร์                                                                                                                                       
TH | ENG
 • 'ISOC Region 4, Front Section', which must be clarified for distortion After being asked to refrain from expressing opinions

  9 Jul 2019 12:27PM

  After being called to refrain from expressing opinions before being judged according to the judicial process Propaganda of the movement group emphasized "every statement of the ISOC, Region 4, the previous part, not the conclusion of the justice process"

  8 July 2019, from the case on 7 July 2005, there was a gathering of five thousand Muslim prayers in the mosque, Islamic culture, Father Ming, Panare, Pattani by the Alumni Association. A statement calling for Internal Security Operations Division, Region 4, Front Section (ISOC Region 4 Front Section), prove facts according to the judicial process Before any comments And requesting the conflict partner to stop using violence against religious leaders and educational institutions

  Last today, the Public Relations Center, 'ISOC Region 4, Front Section' informed that Col. Pramote Promin, spokesman for ISOC Region 4, front section, revealed that 'ISOC Region 4, Front Section', would like to thank all the suggestions that useful for solving problems with honesty and would like to clarify that after the incident, there was a movement to guide and distort the facts to the society, believing that it was an act of government officials and that there was an attempt to provoke that the state used violence against religious teachers to claim legitimacy against weak targets and targets. The famous symbol that has been used for a period of 15 years has a wide impact on the feelings of society.

  Claims 'ISOC Region 4, Front Section' to refrain from expressing opinions before being judged according to the judicial process.

  A spokesman for ISOC Region 4, Front Section, stated that from the problems mentioned, therefore, it is necessary to clarify the facts for the society to acknowledge to prevent misrepresentation and fall prey to the propaganda groups of the movement. Which such explanation has been written based on the truth in time not a comment to decide What is one matter? As there are claims and claims after the incident Lt. Gen. Pornsak Poonsawat, ISOC Region 4 Commander, ordered the unit to expedite the case and proceed with every step with transparency. Be careful to bring the wrong people into the legal process as soon as possible. To restore righteousness to victims of violence equally and not to discriminate and confirm that "All the explanations of the ISOC Region 4, Front Section part of the past, are not a summary of the judicial process" because it must be a matter of staff. That must collect evidence and investigate both witnesses and other surrounding witnesses to continue to follow the legal procedures with those involved

 • A spokesman for Internal Security Operations Command Region 4 declares a fire of villain to Ustaz

  2 Jul 2019 11:53AM

  From the case of a villain using firearms to shoot Mr. Yuso Yala Ustaz, of the Po Ming Islamic Culture School, Panare District, Pattani Province Injured on June 30, 2019, 21.00 hrs. Mr. Abdul Loh Billakas, local media, posted a message on Facebook. Directing the society to believe that It is the actions of the officials by distorting the message that he used to be invited to suspect a security case frequently Therefore must be kept for safety

  Lastly, Colonel Pramote Promin revealed that after the incident, Lieutenant General Pornsak Poonsawat, the 4th Division Commander / Internal Security Director, Region 4 ordered the authorities to accelerate case and create understanding with the people in the area to prevent the group from misbehaving. It is the actions of officials like every past event.

  From monitoring behavior and insights, the staff did not cut anything both personal and other conflicts.

  Also, according to additional information, Mr. Yuzo has never been detained as a security suspect. Only the staff had invited to give information 1 time in 2012 and the past has always cooperated and participated with the staff. Therefore it did not go as Mr. Abdulloo have claimed. Therefore, news should be presented with caution. Based on media ethics there is a comprehensive fact and does not use personal feelings to guide society, as some media have done continuously because of the unethical conduct of the media. Maybe a behavior that is illegal For this incident, the staff will gather all the witnesses and investigations comprehensively to speed up the case to the society as soon as possible.

 • The importance of registering mobile phone SIM cards

  23 Jun 2019 8:54AM

  The Internal Security Operations Command (Isoc) has confirmed the importance of registering mobile phone SIM cards against valid identity cards in the further South of Thailand, saying it is necessary to prevent coordinated bomb attacks in the insurgency-plagued region.

  Col Pramote Prom-in, the spokesman of the Isoc’s Region 4 forward command, said that biometric registration is required by two orders issued by the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), published in the Royal Gazette on April 9 and June 21, which concerns the use of mobile phone users' personal information in areas where an emergency has been declared.

  The spokesman went on to dismiss claims that biometric registration will involve fingerprint scanning as several reports had claimed, and that only photographs of the SIM card owners will be taken.

  Everyone will be required to undergo the process — including soldiers, Col Pramote said.

  "This is meant to help us identify the innocents from the instigators, many of whom use other people's ID cards to purchase SIM cards," he said, before adding that the move was not intended to violate human rights principles.

  The decision was taken after authorities discovered that mobile phones were used to remotely detonate explosive devices in several recent attacks in the region, including planted bomb Mermaid statue at Samila beach in Songkla provicnce at the end of 2018.

  "Insurgents sometime buy SIM cards from outside the region, or even the country, to be installed in the mobile phone detonators," said Col Pramote.

  Meanwhile, Prime Minister Prayut Chan-o-cha said that biometric registration is meant to help identify the owners of SIM cards and prevent anyone from misusing SIM cards owned by others in the insurgency-plagued region.

  “This is not a violation of human rights,” Col Pramote said, the registering mobile phone SIM cards intends to protect the innocent people from violence".สรุปสถานการณ์ 3 จชต.
สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๙ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๒ [08-07-2562]
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๒-๕ ก.ค. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๒๐๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่ อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒๒ - ๒๘ มิ.ย. ๖๒ [01-07-2562]
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ มิ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๐๓ ข่าว จากที่มี ๒๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๑ ข่าวในสั อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๕ - ๒๑ มิ.ย. ๖๒ [24-06-2562]
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ มิ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๖๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๓ ข่าวในสัป อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๘ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒ [17-06-2562]
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ มิ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ มิ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าวในสัปดา อ่านต่อ
สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ มิ.ย. ๖๒ [10-06-2562]
จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ มิ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๙ ข่าว จากที่มี ๒๒๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๔ ข่าวในสัปดา อ่านต่อ
ข่าว
เมื่อ'ไอโอ-ชป.จรยุทธ์'ไม่ตอบโจทย์ ไฟใต้ไม่มีวันมอด มวลชนชังจนท.รัฐ...ปมที่รอคนแก้ [15-07-2562]
ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง รายงาน แนวรบด้าน 3 จังหวัด 4 อำเภอของชายแดนใต้ยังไม่เปลี่ยนแปลง เหตุร้ายรายวัน เกิดอย่างต่อเนื่อง มีเจ็บ มีตาย มีความสูญเสีย ทั้ง ประชาชนไทยพุทธ มุสลิม และ ทหาร ตำรวจ ยังกลายเป็ อ่านต่อ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิดป้ายอาคารที่ตั้งใหม่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส [15-07-2562]
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิดป้ายหน่ว อ่านต่อ
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตม.4จับต่างด้าวกว่า2พันคน [14-07-2562]
ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 ก.ค. พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 พ.ต.อ. พัลลภ สุริยกุล รอง ผบก.ตม.4 และพ.ต.อ. เศรษฐภัทร ณ สงขลา ผกก.สส.บก.ตม.4 แถลงผลการกวาดล้างการจับกุมชาวต่างชาติกระทำความผิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหน อ่านต่อ
ธงไตรรงค์พริ้วไสว " ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย " [14-07-2562]
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๒ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ชป.กร.ร้อย.ทพ.นย.๕ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครู นักเรียน และร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตัรบียาตุลอัตฟาลุคดีนียะห์ ม.๖ บ.บาดง และมัสยิดมัดรอซะห์ตัรบียาตุ อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่เชิญให้มารายงานตัวเพื่อซักถามมิใช่ใช้กำลังเข้าจับกุมโดยไม่รู้ชะตากรรม [14-07-2562]
จากกรณีได้มีการโพสต์ข้อความเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถยนต์ 12 คันเข้าตรวจค้น กวาดล้างและจับกุมอดีตอิหม่ามพร้อมบุคคลในหมู่บ้านไป 6 คนโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาและไม่ทราบชะตากรรมซึ่งการโพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นการชี้นำให้สังคมเข้าใจคลาดเ อ่านต่อ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th
x
สวัสดีค่ะ
ศปป.๕ ยินดีตอบทุกคำถาม
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
คลิกเพื่อถามคำถาม