Editorial

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส สั่งสม-สืบสานภูมินรา [2019-06-25 15:26:37]
      หากท่านมีโอกาสได้มาเยือนเมืองนราธิวาส พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส นับเป็นที่แรกที่ควรไปเยี่ยมชม ก่อนจะเดินทางไปสัมผัสสถานที่จริง พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยว และ ผู้มาเยือน ตลอดจนประชาชน เด็ก และ เยาวชน ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิ อ่านต่อ   
มัสมั่นมาลายู อาหารพื้นบ้านเสน่ห์วัฒนธรรมปัตตานี [2019-06-25 15:18:24]
      “เมืองงาม สามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศลํ้า ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานี สันติสุขแดนใต้” คือ คำขวัญจังหวัดปัตตานีที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ และ ความสวยงามของวัฒนธรรมทั้งอาหาร ภาษา ผู้คน กิจกรรม และ สถานที่ต่างๆ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ และ ทรัพยากรนำมาจากการเป็นดินแดนริมทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีผู้คนจากต่างถิ่นหลายชาติหลายภาษาทั้งชาวตะ อ่านต่อ   
ฟื้นฟูนาร้าง กับ โรงเรียนชาวนา ชุมชนบ้านละหา [2019-06-25 15:11:11]
      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และ วิถีปฏิบัติที่อยู่บนหลักให้ทุกคนพึ่งพาตัวเอง พอกิน พอใช้ และ พอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกฝังหลักความพอประมาณให้กับเด็กๆ ย่อมทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง และ ไม่ทอดทิ้งความเป็นตัวตนของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังเช่นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มีการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชน กับ โรงเรียนในการจัดการคว อ่านต่อ   
แวรุงไปไหน สื่อเล็กๆ จากคนในพื้นที่ ที่นี่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-06-25 15:05:21]
      “ต่างศาสนาเป็นเพื่อนกันได้ไหม?” คือ ชื่อคลิปวีดีโอความยาว 7 นาที ที่ได้รับการเผยแพร่ในช่องวีดีโอยูทูปช่องหนึ่ง พร้อมแฮชแท็ก #ไม่ต้องแชร์ก็ได้แต่ขอให้ดูก่อนได้ไหม #แตกต่างแต่ไม่แตกแยก เนื้อหาของวีดีโอเป็นการสัมภาษณ์คนในละแวกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนักศึกษา คนทำงาน พ่อค้าแม่ขายในมหาวิทยาลัย ด้วยคำถามที่ว่า “คิดเห็นอย่างไรกับเพื่อนต่างศาสนา? อ่านต่อ   
Plogging นักวิ่งเก็บขยะ ชัยชนะที่มากกว่าชนะใจตนเอง [2019-06-25 14:58:05]
      ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา กีฬาวิ่งมาราธอนได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับนิยมอย่างมากในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการจัดวิ่งมาราธอนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คาดเม็ดเงินสะพัดเฉียด 5 พันล้านบาท เมื่อดูสถิติตัวเลขนักวิ่งในไทยจากสถาบันวิจัยประชากร และ สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในปี 2560 มีจำนวนกว่า 15 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอยู่ 12 ล้านคน และ หากเปรียบเทียบจากป อ่านต่อ   
“ขัดกันฉันมิตร” (Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel) [2019-06-25 14:48:58]
      เรื่องเล่าทุกประเภททำงานกับคนได้ และ ภาพยนตร์ คือ สื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกชนชั้น และ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่มีมากมายในปัจจุบัน ทำให้คนมีอำนาจสามารถที่จะเล่าเรื่องของตนเองได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทย โดยการใช้หนังเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง (Storytelling) ได้อย่างปลอดภัย เพราะหนังเป็นสิ่งบรรจบระหว่างประสบการณ์ และ จินตนาการ ไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงโดยตรง (Fact) อ่านต่อ   
เบญจเมธาเซรามิก ศูนย์สร้างแรงบันดาลใจชายแดนใต้ [2019-06-25 14:43:08]
      ทุกที่ย่อมมีดิน และ ดินเป็นธาตุสำคัญที่ยังประโยชน์แก่มนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นที่มาของอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ตลอดไปจนถึงงานศิลปะ แต่ดั้งเดิมในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีเพียงงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นหม้อน้ำ กระถาง กระเบื้องดินเผา โรงงานเซรามิกเบญจเมธา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จึงเป็นเจ้าแรกที่ผลิตงานปั้นดินในลักษณ อ่านต่อ   
อัยเยอร์เวง การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน [2019-06-25 14:34:36]
      ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตำบลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ น้ำตก ภูเขา และ สายน้ำ มีการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันทั้งจากภาครัฐ และ ชุมชน ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือในการจัดการการท่องเที่ยวของตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จา อ่านต่อ   
ความผูกพันของคนและช้างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-06-25 14:25:19]
      “กาเยาะ” เป็นภาษามลายูถิ่นที่ใช้กันในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภูมิภาคคาบสมุทรมลายู ใช้เรียก “ช้าง” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับคนในท้องที่เป็นอย่างมาก และ มักจะอยู่ในวาระพิเศษ เช่น การแห่ช้างในงานแต่งงาน หรือ วันเข้าสุหนัต ในอดีตช้างเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่ ราชา หรือ รายา เจ้าผู้ปกครองหัวเมืองชายแดนใต้ ต้องมีช้างไว้ใช้ทั้งเป็นพาหนะ อ่านต่อ   
ทะเลจร จากรองเท้าสู่รองเท้า จากขยะสู่อาชีพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-06-25 14:12:58]
      Tlejourn : ทะเลจร รองเท้าที่เกิดใหม่จากรองเท้าขยะที่ถูกทิ้งล่องลอยในท้องทะเล เกิดขึ้นจากไอเดียความคิดของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยียาง และโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งต้องการลดปัญหาขยะที่มีอยู่ตามชายหาด และ นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยการนำขยะที่คัดแยกได้จากขยะชายหาดมาทำเป็นรองเท้าแตะหลากหลายแบบให้เลือก       3 ปี ผ่า อ่านต่อ   

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th