หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ออกพบปะพัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ สำรวจผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการหมอเดินเท้า [2018-11-29 16:37:20]
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบล ลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดย ร้อยตำรวจโท นพเก้า ด้วงใย หัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนที่ 4306 พร้อมด้วย กำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 ออกพบปะพัฒนาสร้างความสัมพันธ์กับ นางพรเพ็ญ ทองขาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ (พยาบาลรักบ้านเกิด) ลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วยติดบ้าน เพื่อเป็นแนวทางตามโครงการ หมอเดินเท้า และจัดทำแผนในการออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยต่อไป สำหรับการสำรวจในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5, 6, 7 และ 8 ซึ่งมียอดผู้ป่วย ติดเตียงและติดบ้าน จำนวน 12 คน อาทิ นายปลอด อินทร์ทองสี อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 56 บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ หน่วยงานได้มอบแพมเพิสให้จำนวน 2 ห่อ ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th