หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และ กำลังประชาชน (ชรบ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-11-29 16:52:21]
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ สนามฟุตบอลบ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน (ชรบ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก) ของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอไม้แก่น โดยมี นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น พร้อมด้วย นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, กำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน (ชรบ.) จำนวน 500 คน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีเปิดการฝึก นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ยังได้รับชมการสาธิตการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมกับมอบสิ่งของและเงินรางวัลให้กับชุดการสาธิตอีกด้วย สำหรับการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนในครั้งนี้ ได้เข้าดำเนินการฝึกทบทวน และการปฏิบัติของกำลังภาคประชาชน เกี่ยวกับ การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น เช่น ท่ามือเปล่า/ท่าอาวุธ, การใช้อาวุธประจำกาย, กฏการใช้กำลัง, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การรักษาความปลอดภัยสถานที่/เส้นทาง, การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด, การสังเกตจดจำบุคคล/วัตถุ/ยานพาหนะต้องสงสัย และ การติดต่อสื่อสาร/การรายงานข่าวสาร เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ให้กับ กำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามแผนรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ มีความผูกพันกับทางเจ้าหน้าที่ อีกทั้งผู้รับการฝึก เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งกับตนเองและประชาชน โดยมุ่งหวังให้กองกำลังเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะนำพาสันติสุขกลับสู่พื้นที่

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th