ชาวปัตตานีร่วมซ้อม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว” นำโดยแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการปัตตานี ร่วมซ้อมปั่นกว่า 1,000 คน [2018-12-03 10:37:11]
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้สมัครกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จังหวัดปัตตานี กว่า 1,000 คน ได้ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เสมือนจริง โดยเริ่มต้นเส้นทางจากบริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามถนนสายต่าง ๆ ที่กำหนด ผ่านจุดสำคัญ ๆ เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วงเวียนหอนาฬิกาเข้าเมืองปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัด มัสยิดกรือเซะ วัดหัวตลาด ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และศาลหลักเมืองปัตตานี รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบเส้นทาง การจัดขบวนจักรยาน และการปฏิบัติงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ให้มีความพร้อมก่อนการปั่นจริง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ โดยที่จังหวัดปัตตานี มียอดผู้สมัครปั่น “Bike อุ่นไอรัก” จำนวน 6,180 คน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th