รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรมาตรฐานกู้ชีพขั้นต้น( FR) และพิธีส่งมอบรถยนต์พยาบาลให้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2018-12-03 15:52:10]
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 ณ ห้องอบรม กองบังคับการศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทวัลลภ ฐิติกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นต้น First reponder (FR) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินให้กับกำลังพลของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 12 หน่วย ซึ่งศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำหนดการพิธีปิดใน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และมีการส่งมอบรถยนต์พยาบาล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในส่วนของการจัดฝึกด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน อยู่ในห้วงการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 3 – 21 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่น

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th