พสกนิกรชาวปัตตานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี [2018-12-04 15:37:11]
วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2561) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดปัตตานี คณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย นักเรียนโรงเรียนบ้านรูสะมิแล, โรงเรียนเทศบาล 5, โรงเรียนสาธิตอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดนิทรรศการรอยพระบาทยาตราปัตตานี และนิทรรศการ 9 โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เพื่อชาวปัตตานี ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 และคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ได้จัดนิทรรศการฟาร์มตัวอย่าง และนำผลผลิตจากโครงการฟาร์มตัวอย่างมาจำหน่าย ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม 2561 และคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ 2 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ได้นำรถครัวสนามมาทำอาหารกลางวันได้แก่ข้าวไข่เจียว และข้าวกะเพราไก่ ไข่ดาวแจกแก่ผู้ชมนิทรรศการ วันละประมาณ 300 ชุด ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 เวลา11.00-13.00 น. ด้วย

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th