ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนาม พร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 [2019-01-07 20:44:37]
วันนี้ (7 มกราคม 2562) ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เดินทางตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญ แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพล และร่วมรับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้สั่งการ และมอบนโยบายรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2562 โดยมี พลโท วัลลภ ฐิติกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วย และกำลังพลในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่าสำหรับการลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2562 รวมถึงมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ในพื้นที่ได้รับรายงานในเรื่องของความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยจากสถิติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นไปตามแผน จากสถิติที่ลดลงประชาชนมีความมั่นใจ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งมั่น ในการดำเนินการคือทำพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมือง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง ความมั่นคงและความสงบจะต้องเป็นการปฏิบัติในลักษณะบูรณาการซึ่งภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในระยะเวลาที่ผ่านมามีจำนวนเป็นหลักหมื่น และทุกคนได้เสียสละและมีความรู้สึกผูกพันในการทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบในพื้นที่ และสิ่งที่ได้เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องคือการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ การปฏิบัติงานตามด่านตรวจจะละเลยไม่ได้ ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ามาของยาเสพติด ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญ จึงขอเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบว่ากำลังพล ทหาร ตำรวจ และพลเรือนของทุกหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชน อยู่อย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย ขอให้ประชาชนได้มีความเข้าใจในเจตนาดี และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการทุกส่วนในการดำเนินงานตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติพายุปาบึก ก่อนที่จะมีเหตุการณ์พายุ ปาบึก ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือ และเป็นความโชคดีที่ระดับของพายุที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากอย่างที่คิดไว้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพความพร้อมที่ได้เตรียมการไว้ในขณะนี้ได้มีการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าไปพักอาศัยในถิ่นพำนักเดิมได้อย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับในขั้นของการฟื้นฟูเป็นจะต้องลงไปสำรวจว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายกี่หลัง มีปศุสัตว์พืชสวนไร่นา เสียหายเท่าไหร่ มีอะไรบ้างและความช่วยเหลือทั้งปวงจะถูกนำมาบูรณาการในระดับจังหวัดเพื่อที่จะไปมอบหมายว่าใครจะให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้ชีวิตได้อย่างปกติดังเดิมต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th