บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” ตอนที่ ๖๕ : พรปีใหม่พระราชทาน “ด้วยใจรัก ด้วยใจบริสุทธิ์...” [2019-01-08 18:59:41]
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ มีข้อความลายพระราชหัตถ์พระราชทานว่า “ ส.ค.ส. ๒๕๖๒ ด้วยใจรัก ด้วยใจบริสุทธิ์ ให้ปีใหม่นี้ เป็นปีแห่งความสดใส สุขกาย สุขใจ สติปัญญารุ่งโรจน์ มีกำลังใจ ที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกๆ คน ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาล ” พร้อมกับพระปรมาภิไธย ลงวันที่ ๑ ม.ค.๖๒ จากนั้น เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ โดยด้านซ้ายเป็น “ครอบครัวสุขสันต์ ช่วยกันดูแล” ซึ่งเป็นภาพครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดรถ และรดน้ำต้นไม้ส่วนด้านขวา “ยามว่างแบ่งปัน สร้างสรรค์ความดี” เป็นภาพครอบครัว ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทั้งการทำความสะอาด และการประกอบอาหาร ภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านล่าง เป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง และภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ จำลอง ที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เริ่มต้นศักราชใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ เหล่าปวงราษฎร์ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่าง ปลาบปลื้มปิติในพรปีใหม่และบัตรอวยพรที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทั่วหล้า ซึ่งเป็นพลังใจสูงยิ่งในขวัญและกำลังใจชาวไทยทั้งปวงที่จะน้อมนำมาใช้ในการสรรสร้างความ ดีงามด้วยความเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปันดั่ง “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยเราจะเห็นได้ว่าในทุกพื้นที่ที่ประสบเหตุหรือเจอภัยธรรมชาติใดๆ ชาวไทยทุกคนทุกศาสนาต่างหลั่งไหลเทใจให้ความช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอย่างไม่ขาดสาย ทุกคนต่างหลอมใจเป็นหนึ่งหยิบยื่นความรักและความช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่คือ “ความรักความสามัคคี” ในหมู่ผองชนคนไทยทั้งชาติ ดั่งเช่นในห้วงขณะนี้ ที่หลายพื้นที่ต่างต้องเจอฤทธิ์ “พายุปาบึก” ซึ่งเป็น พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ที่คาดว่ามีความรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพายุแฮเรียตที่เคยถล่มแหลมแหลมตะลุมพุกจนมีผู้เสียชีวิตเกือบพันคน เมื่อปี พ.ศ. 2505 และเมื่อพายุปาบึกได้คืบสู่พื้นที่ภาคใต้ก็ได้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ที่ต้องเจอกับฝนและลมกรรโชกแรงคลื่นทะเลสูง น้ำป่าไหลหลากทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพเคลื่อนย้ายและในหลายแห่งบ้านเรือนได้พังเสียหายจากภัยธรรมชาติครั้งนี้... ท่ามกลางความเศร้าในความสูญเสียของผู้ประสบภัยแต่ในความรู้สึกลึกๆ นั้นกลับตื้นตันใน “ธารน้ำใจคนไทยทั้งชาติ” ของทุกคนทุกศาสนาที่หลั่งไหลให้การช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนที่กุลีกุจอช่วยกันไม่ว่าจะออกแรงขนย้ายอพยพหรือช่วยกันจัดหาที่พักอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้า แม้กระทั่งการประกอบศาสนกิจของทั้งชาวไทยพุทธที่ร่วมกันสวดมนต์ขอพร รวมถึงพี่น้องชาวมุสลิมที่ต่างหลอมใจ “ร่วมกันละหมาดขอพรให้ทุกคนผ่านพ้นปาบึก" โดยในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชาวมุสลิมได้ร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรจากอัลลอฮ์ ซบ.ให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นภัยพายุปาบึกในครั้งนี้ แม้ในขณะนี้เอง ทุกฝ่ายต่างยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมรวมใจหลั่งไหลความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นี่คือ...สิ่งสะท้อน “สันติสุข” ความรักและความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติที่ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใด “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพราะเราคือ “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ทุกคนต่างเติบโตมาในขนบธรรมเนียมจารีตที่หล่อหลอมจิตใจแห่งคุณงามความดี ความโอบอ้อมอารีย์เอื้อเฟื้อแบ่งปันเป็นความรักความสามัคคีที่ยึดเหนี่ยวเป็นปึกแผ่นค้ำจุน “สันติสุข” และการอยู่ร่วมกันของทุกคนทุกศาสนาเป็นดั่งพี่น้องชาวไทยที่นานาประเทศชาติทั่วโลกต่างให้การยอมรับถึงน้ำใจในความเป็น “คนไทยไม่ทิ้งกัน” และเชื่อได้ว่า ในทุกปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนเพียงบางกลุ่มที่มุ่งแต่แสวงประโยชน์ส่วนตนโดยได้ทำร้าย ผู้บริสุทธิ์ ทำลายสังคมทำลายประเทศชาติอยู่นี้ย่อมหมดไปได้ด้วยพลังอันเกิดจากใจของทุกคนที่จักร่วมกันปกป้องความสุขของสังคมและร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมการยึดถือปฏิบัติน้อมนำลายพระราชหัตถ์พระราชทานในบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ “ด้วยใจรัก ด้วยใจบริสุทธิ์...” และ “ยามว่างแบ่งปัน สร้างสรรค์ความดี” ที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคนต่างน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมแห่งความสงบสุขของทุกคนที่โอบล้อมด้วยอุ่นไอรักแห่ง “ความสุขความสามัคคี” ที่คงอยู่อย่างยั่งยืนได้สืบไป... ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ . ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th