กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี [2019-01-09 18:59:33]
วันนี้ ( 9 มกราคม 2562 ) ที่เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 84 พรรษาองค์ราชันย์ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ครบรอบ 12 ปี เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กำลังพลและครอบครัว ในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธี สำหรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีภารกิจที่สำคัญคือการวางแผน อำนวยการ และกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และรักษาความสงบคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดให้มีพิธีทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 นอกจากนี้ยังมีทำพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อระลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ และทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าด้วย

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th