มทภ. 4 พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย รับฟังบรรยายสรุปจาก กองอำนวยการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" [2019-01-10 19:44:45]
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 และ คณะ บินขึ้นสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่ติดชายฝั่งใน จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง เพื่อสำรวจความเสียหายและประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือ โดย มทภ. 4 พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย รับฟังบรรยายสรุปจาก กองอำนวยการร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ของทั้ง 2 อำเภอคือ อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุในพื้นที่ ซอยแม่ลิ้นจี่ หมู่ที่ 6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย มทภ.4 ได้พูดคุยให้กำลังใจและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ และยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในทุกพื้นที่ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุด สำหรับแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" นั้นทางกองทัพภาคที่ 4 มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และส่งทหารช่างเข้าทำการซ่อม สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหากพื้นที่ไหนพบเจอความเสียหาย ก็ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที และพื้นที่ไหนที่มีความเสียหายมากจะยกกำลังไปเสริมเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซมฟื้นฟู หวังเพียงให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th