หัวหน้าคณะพูดคุยฯ พบผู้นำศาสานา 3 จชต. หารือแนวทางแก้ไขปัญหา จชต. [2019-02-06 15:43:37]
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้นำศาสานาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมพูดคุยหารือแนวทางพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัเพื่อให้เกิดสันติสุข หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่าจะขอพูดคุยเพื่อเลี่ยงความขัดแย้ง ความรุนแรง พร้อมทั้งยืนยันกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ว่า จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการร่วมพูดคุยหารือแนวทางพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มมารา ปาตานีที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป (ปล่อยเทปสัมภาษณ์ พลเอกอุดมชัย)

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th