พิธีปิดค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างเครือข่ายงานขับเคลื่อนงานแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่นำร่อง [2019-02-07 18:43:34]
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานพิธีปิดการจัดกิจกรรม ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดนราธิวาส และพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรของเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายรู้จักการทำงานเป็นทีมและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน สามารถผลักดันโครงการด้วยตัวเอง สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ชุมชน ตำบลของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดนราธิวาส ได้นำเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจาก ตำบลนำร่อง 30 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ครู / อาจารย์ / องค์การบริหารส่วนตำบล / จิตอาสา ญาลันนันบารู / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / โฆษกชาวบ้าน / กลุ่มสตรีเสื้อเขียว และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 210 คน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดเป็นพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในระดับตำบล และตำบลข้างเคียง และร่วมบูรณาการระดมความคิดในการริเริ่มวางแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดระดับตำบล ให้เกิดเป็นโมเดลดำเนินงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ในการทำโครงการป้องกันยาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ในตำบลของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th