ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 44 [2019-02-08 19:43:38]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 44 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้า แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมประกอบพิธี วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อให้ การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ร่วมพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ในกิจกรรมวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 44 นั้นได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 และวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อชาติ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในอดีต นอกจากนี้ยังมีการมอบเข็ม วชิราวุธานุสรณ์ ให้กับข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพภาคที่ 4 เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน สำหรับกองทัพภาคที่ 4 มีประวัติ อันเกรียงไกร และเป็นความภาคภูมิใจมายาวนาน โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินเมืองนครศรีธรรมราช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งกองพันที่ 3 กรมทหารรักษาวังขึ้น ที่บริเวณบ้านสวนจันทร์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือที่ตั้งของค่ายวชิราวุธ หลังจากนั้นมีการพัฒนาการทางทหารเรื่อยมา มีคำสั่งกองทัพบกจัดตั้งเป็นกองทัพภาคที่ 4 นับตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 จวบจนปัจจุบัน มีระยะเวลายาวนานถึง 44 ปีเต็ม

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th