แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ [2019-02-08 19:43:28]
วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ โดยได้มีหน่วยภายในค่ายวชิราวุธเข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย มณฑลทหารบกที่ 41, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41, โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105, กรมทหารราบที่ 15, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 และกองพันทหารสื่อสารที่ 24 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำนโยบายมาเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยได้รับทราบ พร้อม รับฟังบรรยายสรุปของแต่ละหน่วย และมอบแนวทาง การปฏิบัติหน้าที่ การรักษามาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร รักษาชื่อเสียง ความสง่างามของหน่วย และที่สำคัญได้เน้นย้ำในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีความพร้อม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41 เพื่อให้กำลังใจน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารที่มารอให้การต้อนรับ โดยได้เข้าชมนิทรรศการ "โทษและพิษภัยของยาเสพติด" ตรวจเยี่ยมอาคาร ห้องเรียนและโรงเลี้ยงของหน่วย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพชีวิตของน้องๆ ที่เข้ารับการศึกษา และเยี่ยมชมห้องออกกำลังกายของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ก็ให้แนวทางเสริมว่า ให้น้องๆ นักศึกษาวิชาทหารใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมงต่อวันในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด เป็นเยาวชนต้นแบบ ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th