รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานปิดกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน 7” พร้อมมอบใบประกาศ ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา [2019-02-10 19:43:17]
10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุม โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน 7” จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสอนเสริมความรู้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดยะลารวม 23 โรงเรียน นับตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์ 26 วัน ในโอกาสนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการ “ติวข้น ค้นฝัน 7” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษา ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความมุ่งมั่นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า สู่การแข่งขันทางการศึกษา ก้าวไปสู่ความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน" ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 มีนักเรียนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้ มีจำนวนมากกว่า 2,500 คน นอกจากนี้นักเรียนยังได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน กับหน่วยพี่เลี้ยง และรับการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th