ผู้มีจิตศรัทธานับพันร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ วัดมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [2019-02-10 19:58:17]
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 12.30 น. ที่วัดมะกรูด หมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ จำนวน 42 ไร่ ในวงเงิน 14 ล้านบาท โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง ผู้บังคับการกรมททหารราบที่ 153, พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, พันเอก หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ จำนวน 42 ไร่ ในวงเงิน 14 ล้านบาทในครั้งนี้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, จังหวัดปัตตานี, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, อำเภอโคกโพธิ์ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ร่วมกับคณะขับเคลื่อนชุมชนมะกรูด และคณะกรรมการวัด พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กลางชุมชนชาวพุทธหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ของตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีและที่ดินมีแนวเขตติดกับถนนลาดยางภายในหมู่บ้านและคลองชลประทาน โดยจัดซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคาตารางวาละ 1,000 บาทเพื่อถวายเป็นธรณีสงฆ์ของวัดมะกรูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ยากไร้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้และมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน, เพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยของชุมชนดั้งเดิม และเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันนี้ มียอดเงินทำบุญในขั้นต้นจำนวน 5,242,454 บาท โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินสาขาโคกโพธิ์ ชื่อบัญชีวัดมะกรูดหมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด วงเล็บซื้อที่ดิน เลขที่บัญชี 020 227 143 938 , ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี ชื่อบัญชี วัดมะกรูด เพื่อรับเงินบริจาคซื้อที่ดินถวายวัด เลขที่บัญชี 907 0957 280, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโคกโพธิ์ ชื่อบัญชี วัดมะกรูดเพื่อรับเงินบริจาคซื้อที่ดินถวายวัด เลขที่บัญชี 020 146 683 039 และธนาคารกรุงเทพ สาขาโคกโพธิ์ ชื่อบัญชี วัดมะกรูดเพื่อรับเงินบริจาคซื้อที่ดินถวายวัด เลขที่บัญชี 456 047 1122 วัดมะกรูดสร้างขึ้นโดยชาวบ้านมะกรูดร่วมกับ พระอธิการไกร สนติโก จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้านมะกรูดและหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อปี พ.ศ.2382 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2431 ได้ผูกพัทธสีมาในปี พศ. 2439 โดยมีหลวงฤทธิไกร นายอำเภอมะกรูดในขณะนั้นเป็นตัวแทนตัดลูกนิมิตและพัฒนาวัดสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 180 ปี มีเจ้าอาวาส 11 รูป ปัจจุบันมีพระครูนวการโสภณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th