รมช.กห. ลงพื้นที่ จชต. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ (CCTV) [2019-03-09 07:42:15]
วันนี้ 8 มีนาคม 2562 ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา โดยมี ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยเน้นย้ำการปฎิบัติภารกิจของกำลังพลให้มีความระมัดระวัง ไม่ตกอยู่ในความประมาท นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การปฎิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th