ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 Army Games 2019 [2019-03-09 11:42:15]
วันนี้ (8 มีนาคม 2562) เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 Army Games 2019 โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4, คณะผู้บังคับบัญชา, คณะนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ พี่น้องประชาชนรวมถึง ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวในพิธีเปิดว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 การกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาและกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้กำลังพลได้แสดงทักษะ ความสามารถทางด้านการกีฬา เป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของกองทัพบกให้สูงขึ้น พร้อมกับเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาที่มีขีดความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพไทย และระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีนักกีฬาของกองทัพบกหลายรายที่ได้นำชื่อเสียง ความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพบก และประเทศชาติ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกในครั้งนี้ ขอขอบคุณ กองทัพภาคที่ 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี พร้อมกับเชื่อมั่นว่า นักกีฬาทุกคน จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่น มีน้ำใจนักกีฬา รักษากฎ กติกา มารยาท และยึดถือในเรื่องความรักความสามัคคีเป็นสำคัญ อันจะทำให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกทุกประการ กีฬากองทัพบกได้เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๔๙๒ เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาตามลำดับจนถึงครั้งที่ ๓๔ เมื่อปี ๒๕๒๗ กีฬากองทัพบกได้ไปจัดการแข่งขันในส่วนภูมิภาคเป็นปีแรก ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อมาก็จัดหมุนเวียนไปแข่งขันตามกองทัพภาคต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การแข่งขันครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กีฬากองทัพบก เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ดินแดนด้ามขวานไทย และมีนโยบายการจัดการแข่งขันเป็นรูปแบบ "กีฬาประชารัฐ" ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี" มีสัญลักษณ์การแข่งขันคือ "วัวชน" สัตว์เลือดนักสู้แห่งดินแดนด้ามขวาน สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ในครั้งนี้ จะมีการแข่งขันจำนวน 23 ชนิดกีฬา โดยจะทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาในจังหวัดสงขลาจำนวน 22 ชนิดกีฬาและสนามแข่งขันกีฬาในจังหวัดตรังจำนวน 1 ชนิดกีฬา โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทุกนายจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกทุกประการ โดยได้มีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดจาก 8 กลุ่มนักกีฬาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน, พิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา, การรับชมวีดีทัศน์เกียรติประวัติกองทัพภาคที่ 4 , การปฏิญาณตนของนักกีฬา, พิธีจุดคบเพลิงและการแสดงเฉลิมฉลอง พิธีเปิดในชื่อชุดการแสดง "ขุนศึกทหารกล้ากองทัพภาคที่ 4"

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th