รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน2561 – 7 มีนาคม 2562) [2019-03-09 11:42:20]
เมื่อวันที่ (8 มีนาคม 2562) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วง (1 พฤศจิกายน -7 มีนาคม 2562) ดังนี้.- 1. การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 144 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 2,266 ราย รวมผู้เสพ 13,968 ราย 2. ตรวจยึดของกลางยาบ้า 1,374,327 เม็ด, กัญชา 10,086 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 10,026 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 6,005 ลิตร, ยาไอซ์ 16.44 กิโลกรัม, ยาแก้ไอ 4,783 ขวด แบ่งบรรจุ จำนวน 15,902 ซีซี., เฮโรอีน 37,472.2 กิโลกรัม, ยาอี 46 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 3,735 ราย 3. การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด รายงานตัวเข้าสถานแรกรับ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด ยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 11,821 ราย, บำบัดฟื้นฟู 9,899 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 3,912 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 92 ราย ในการนี้หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือการเสพก็ตาม สามารถแจ้งมาได้ ที่ ตู้ปณ. 41 ปทจ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด จดหมายทุกฉบับถึงมือแม่ทัพภาคที่ 4 อย่างแน่นอน รู้ข้อมูลแล้ว ตรวจสอบแล้ว จัดการต่อผู้กระทำผิดทันที

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th