ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฐานประดิษฐ์รูปหล่อ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และปรับภูมิทัศน์ วัดบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา [2019-03-10 08:42:28]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ วัดบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฐานประดิษฐ์รูปหล่อ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และปรับภูมิทัศน์ วัดบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ วัดบ่อน้ำร้อนได้ดำเนินการสร้างรูปหล่อ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ขนาดหน้าตัก 5 เมตร สูง 7.50 เมตร เนื้อทองเหลือง ขณะนี้การจัดสร้างองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานองค์สมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แนวทางสันติวิธีตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังได้ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนวัดบ่อน้ำร้อน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th