ARMY GAMES 2019 "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี" [2019-03-13 19:42:15]
เมื่อวันที่ ( 12 มี.ค.62 เวลา18.00 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างกลุ่มที่ 4 (กองทัพภาคที่ 4) และกลุ่มที่ 7 (กลุ่มยุทธบริการ) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมร่วมชม เชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส ก่อนจะกรุณามอบเหรียญรางวัล และ ประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก และเสื้อสามารถของกองทัพบกชั้นที่ 2 ให้แก่หน่วยแข่งขัน ทั้ง 3 กลุ่ม โดยผลการแข่งขัน ฟุตบอลอาวุโส ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ปรากฏว่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่กลุ่มที่ 1 (กองทัพภาคที่ 1) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่กลุ่มที่ 4 (กองทัพภาคที่ 4) และชนะเลิศฟุตบอลอาวุโสได้แก่กลุ่มที่ 7 (กลุ่มยุทธบริการ) และนักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถกองทัพบกชั้นที่ 2 ได้แก่ พ.ท.พิสิฐ ฟูเผ่า นักกีฬากลุ่มที่ 7

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th