แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงาน และสมทบทุนช่วยเหลือ กองทุนเด็กกำพร้า PNYS เพื่อเด็กกำพร้าใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-04-07 16:56:06]
วันนี้ (7 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กองทุนเด็กกำพร้า PNYS จังหวัดนราธิวาส ธารน้ำใจ สู่ใยรัก(เด็กกำพร้า PNYS) ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ พลาศัย,นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การจัดงานระดมทุนเพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กกำพร้า PNYS ในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำทุนที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพ่อแม่เสียชีวิต ขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างที่ควรจะได้รับจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันรับผิดชอบสังคม โดยเฉพาะเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในการอนาคต การจัดงานเพื่อระดมทุนให้กับเด็กกำพร้าครั้งนี้ ทราบว่ามีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นองค์ความรู้ ความบันเทิง เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือกองทุนในครั้งนี้ เสริมสร้างให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป สำหรับงานกองทุนเด็กกำพร้า PNYS จังหวัดนราธิวาส ธารน้ำใจ สู่ใยรัก (เด็กกำพร้า PNYS) ได้จัดขึ้นติดต่อเป็นครั้งที่ 6 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นความสำคัญในการดูแลเด็กกำพร้า และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในการดูแลเด็กกำพร้าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสม ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การขับรองอานาซีด การกล่าวสุนทรพจน์ของเยาวชน สลับกับการฉายภาพยนตร์เรื่องเด็กกำพร้า และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก PNYS เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th