แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และจิตอาสานครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก [2019-04-09 10:41:02]
เมื่อวันที่ (8 เมษายน 2562) เวลา 16.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และจิตอาสานครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ซึ่งมีการอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 6 แหล่ง มาเก็บรักษาไว้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน โดยในเวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ หน้าพระวิหารหลวง ต่อจากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ พระวิหารหลวง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น เวลา 17.00 น. พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) /เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก เวลา 17.10 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ พระเถราจารย์และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณญาณต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร และในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงจะเข้าร่วมพิธีตามกำหนดเวลาอย่างพร้อมเพรียงกัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th