ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจติดตามสภาพวัดร้าง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เตรียมหารือฟื้นฟูวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [2019-04-09 11:41:02]
เมื่อวันที่ (8 เมษายน 2562) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เดินทางลงพื้นที่วัดสวนแก้ว ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามดูสภาพวัดร้าง เป็นข้อมูลนำไปประสาน หารือ การฟื้นฟูวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับวัดสวนแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วย กุฏิอาคารที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง อุโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จ (มีความคืบหน้า 75 เปอร์เซ็นต์) ส่วนรอบวัด ไม่มีชุมชนไทยพุทธอาศัยอยู่ เพียงแต่มีเจ้าของที่ดินที่เป็นของไทยพุทธ จำนวน 2 ราย ปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เข้าดูแลวัด จำนวน 2 กองร้อย พร้อมกันนี้ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่กองร้อยทหารพราน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th