แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก [2019-04-10 11:41:05]
เมื่อวันที่ (9 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชน และจิตอาสานครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการประกอบพิธี เริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย และในเวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ได้มีประชาชนชาวนครศรีธรรมราชเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียง ส่วนกำหนดการต่อไปหลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกแล้ว จะเป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และจะนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th