อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ” ครั้งที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล [2019-04-11 15:41:02]
วันนี้ (9 เม.ย 62) เวลา 17.000 น. ที่สวนสาธารณะรถไฟ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ ครั้งที่ 2 โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอรามัน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ทำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ” ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคม ศีลธรรม จริยธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ความเข้มแข็งทางศาสนาและวัฒนธรรมสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผนวกกับชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) และยังได้เน้นย้ำผู้มาร่วมงานทุกท่านว่า “กำปงตักวาไม่ใช่กำปง แต่คือครอบครัว กำปงตักวาอยู่ได้ด้วยอัตลักษณ์มุสลิม”พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงาน ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงและประกวดอานาซีดของนักเรียนตาดีกาและกีรออาตีในพื้นที่ การบรรยายธรรมจากผู้รู้ทางศาสนาที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและจากประเทศมาเลเซีย การออกร้านจำหน่ายสินค้าของร้านค้าประชารัฐ และร้านค้าภายในพื้นที่ โดยงานมหกรรมส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมตำบลกายูบอเกาะ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2562

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th