หน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดกิจกรรม “วันกตัญญู” รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [2019-04-11 21:56:01]
วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ร้านข้าวแกงปากพนัง ถนนธนวิถี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันกตัญญู รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายบุญญสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา , ผู้แทนส่วนราชการ , ผู้สูงอายุ , ประชาชนในชุมชนธนวิถี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้จะถึงนี้ เป็นห้วงเทศกาลวันปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของรากเหง้าวัฒนธรรมที่สวยงามของคนไทย เป็นโอกาสที่ลูกหลานจะได้กลับมา เยี่ยมเยียนครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวและสังคม ประเพณีรดน้ำดำหัว จึงเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดยะลาในทุกมิติ ภายใต้นโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีเป้าหมายหลักคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับ ชุมชนธนวิถีเพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก พลตรีสมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่วนราชการ และประชาชนในชุมชนธนวิถี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลาน รวมถึงคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาส รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีอันดีงาม ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และร่วมกันแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และร่วมกันนำสันติสุขกลับมาโดยเร็ว

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th