ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพสกนิกรร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนสิ้นสุดพิธี [2019-05-07 13:40:06]
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2562) เวลา 16.00น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจ สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, พุทธศักราช 2562 ในวันสุดท้าย เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พสกนิกรจังหวัดยะลาจึงพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้เหล่าข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ถือเป็นการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพระบารมี และนับเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยทุกสถานีจะเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยพร้อมเพรียงกัน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th