แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ [2019-05-07 13:40:00]
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาค 2562 เวลา 16.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันสุดท้าย เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ สำหรับในวันนี้นั้น พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกร จ.นครศรีธรรมราช ได้เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องทั่วทั้งสนามหน้าเมือง

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th