แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ [2019-05-07 13:39:55]
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาค 2562 เวลา 09.30 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ เพื่อพบปะพูดคุยให้แนวทางการปรับตัวแก่ทหารใหม่ ในการเข้ารับการฝึก เป็นน้องสุดท้องของกองทัพบกนั่นเอง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำต่อผู้บังคับหน่วยและครูฝึกในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ต้องไม่มีการได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการฝึก และทุกครั้งที่มีการฝึกจะต้องระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน โดยให้มีการตรวจปัสสาวะ วัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อม การฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสูตรการฝึก ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทหารใหม่ถ้าพบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องบำบัดรักษาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งนี้เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชน ได้อุ่นใจในการเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติของลูกหลาน โดยให้คิดว่าเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ได้มีการตรวจความพร้อมทั้งทางด้านของยุทโธปกรณ์ในการฝึกสอน ความรู้ของครูผู้ฝึก และแบบเรียนต่างๆ ที่ต้องใช้สอนพลทหารใหม่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นน้องเล็กของกองทัพบก เพื่อการรับใช้ชาติต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th