แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพูดคุยกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตรี [2019-05-07 16:39:56]
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาค 2562 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์ฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ท่าสาป) ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะพูดคุยกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสตรี (ชป.กร.สตรี) ในการอบรม ชป.กร.สตรี ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดกำลังมาจาก อส.ทพ.หญิง 13 กรม กรมละ 6 คน รวม 78 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 พ.ค.62 เพื่อให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานการเมืองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในส่วนของผู้หญิง ถึง ผู้หญิงด้วยกันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบและแนวทางตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้กำหนดไว้ โดยนโยบายเร่งด่วนที่ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 มอบให้นั่นก็คือ พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย, ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน, รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว และสามัคคีกลมเกลียวสร้างสวรรค์สู่สันติสุข โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องใช้สตรีช่วยกันดับไฟใต้ โดยเติมความรัก ความดี ความจริงใจ ลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีปริมาณมากเพียงพอ ที่จะไม่ให้มีเงื่อนไขในพื้นที่ ในการจะใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ก่อไฟ เมื่อไม่มีเชื้อ ไฟก็จะไม่ติด ตลอดไป"

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th