แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ฝ่าย ประสานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านศูนย์การนำให้เกิดประสิทธิ์สูงสุด [2019-05-10 11:39:54]
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดแนวทางในการเข้าปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้านศูนย์การนำ โดยมี ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 ฝ่าย ในการปฏิบัติต่อหมู่บ้านศูนย์การนำ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า "ขอให้ทุกส่วน มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นแนวทาง การทำงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อให้งานการควบคุมพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากความรุนแรงและยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานโดยเร็วที่สุด

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th