แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมเมืองเบตง [2019-05-10 11:39:49]
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดงานวันละศีลอด งานละศีลอดของโรงเรียนบ้านกาแป๊ะฮูลูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนรอมฎอน โดยจะเชิญผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเบตงเข้าร่วมงาน แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวกับผู้ที่มาร่วมงานว่า "ขอต้อนรับพี่น้องมุสลิมทุกท่านเข้าสู่เดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ พื้นที่เบตงแห่งนี้มีแต่ความสุข ผู้คนในพื้นที่ ต่างที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิมเสมอมา ขอรักษาให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างนี้ต่อไป และขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามด้วยความสุขตลอดเดือนรอมฎอน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th