มูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมอบเครื่องบริโภค แก่กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-05-11 15:39:47]
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ มูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นาย สมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพร้อมคณะ มอบเครื่องบริโภคให้กับ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ,ร้อยโท พงษ์เทพ สุวรรณโสภา นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษ/ ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, พันเอก ชลัช นิจวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เจ้าหน้าที่ทหารพรานเข้าร่วมรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กำลังพลของแต่ละหน่วยต่อไป สำหรับ เครื่องบริโภคที่ทางมูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้มอบให้แก่กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ข้าวสารจำนวน 15 กระสอบ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 42 แพค, ปลากระป๋อง 2 กระสอบ, วุ้นเส้น 6 กระสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และกำลังพลของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป สุดท้ายประธานมูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้กล่าวอวยพรให้บารมีของ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th