มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จ.ภูเก็ต [2019-05-11 15:54:46]
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 17.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ (วิทยุเครื่องแดง) จ.ภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านเชิงทะเลวิทยาคม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อพบปะพูดคุยแนวทางการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับ ก่อนรับประทานอาหารเย็นร่วมกันอย่างอบอุ่น โดยรูปแบบงานของสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุวิทยุเครื่องแดง จ.ภูเก็ต คือ การเฝ้าระวังเหตุและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกับทางจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะจิตอาสาภาคประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th