อำเภอโคกโพธิ์ ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต ชุมชนทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” [2019-05-16 15:39:47]
อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกับกลุ่มข้าราชการบำนาญ ตำบลทรายขาว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน. 2 (ทรายขาว)องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลทรายขาว กำหนดจัดกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต ชุมชนทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ตำบลทรายขาว ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาสันกาลาคีรี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งออกซิเจนของชุมชน มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากทั้งในเขตอุทยานป่าชุมชน และพื้นที่ป่าของประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในทุกรูปแบบ ชุมชนทรายขาวจึงได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี กิจกรรมภายในงาน จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดทรายขาว ริ้วขบวนแห่ผ้าสบง พิธีบวชต้นไม้ และพิธีละหมาดฮายัต จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้ และละหมาดฮายัต ชุมชนทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ได้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันคืนพื้นป่าสู่ชุมชน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th