แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา [2019-05-18 11:39:37]
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ผู้บังคับบัญชา, ส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ศาสดาของศาสนาพุทธโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจัน.ทรคติของไทย โดยในประเทศไทยถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 จังหวัดยะลา ในแต่ละพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมการเข้าวัด ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบชา และจะมีพิธีเวียนเทียนในช่วงบ่ายของวันนี้ ภายหลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้ร่วมกันเปิดใช้ห้องน้ำวัดเมืองยะลา จำนวน 18 ห้อง ซึ่งวัดเมืองยะลาและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาประกอบศาสนกิจยังวัดเมืองยะลาได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th