แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พบปะประชาชน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการควบคุมพื้นที่ปลอดภัย [2019-05-18 20:54:29]
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น.พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนริวาส เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ นางป้วม บุญเกิด อายุ 69 ปี ซึ่งป่วยเป็นความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ ลำไส้โป่งพอง ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลาโต๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ นายยูโซะ ฮามะ อายุ 66 ปี ซึ่งป่วยเป็นความดันโรหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง เป็นผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้แสดงความห่วงใย และให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้า เครื่องอุปโภค และเงินช่วยเหลือเยียวยา พร้อมพูดคุยให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง พร้อมได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างใก้ลชิด จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางไปพบปะ กลุ่มมวลชนไทยพุทธ ณ วัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ 8 ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของการช่วยเหลือดู แลระหว่างคนในชุมชน มีประชากรทั้งหมด 190 ครัวเรือน เป็นชาวไทยพุทธ 176 ครัวเรือน ชาวไทยมุสลิม 686 ครัวเรือน โดยทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ภายหลังแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยและรับฟังขอเสนอแนะจากชาวบ้านไทยสุขแล้ว ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนอีกด้วย พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินทางไปพบปะ ประชาชน ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่บ้านอีนอ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายการควบคุมพื้นที่ปลอดภัย เนื่องจาก ผู้ท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสอดส่องเป็นหู เป็นตา ร่วมขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความปลอดภัย ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่บ้านอีนอ ตำบลลาโล๊ะ อำเภอรือเสาะ พร้อมพูดคุยมอบแนวทางการปฏิบัติเชิงรุก ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงให้ออกจากพื้นที่ ด้วยการลงลาดตระเวน นอนนอกฐาน ไปดูแลพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th