ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี นำกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 [2019-05-19 13:39:28]
เมื่อวันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณเขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม 84 พรรษา องค์ราชันย์ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ทวี เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน วิสาขบูชา พร้อมนำกำลังพลร่วมฟังการเทศนาธรรมจาก พระปลัดศิจพรรณ รองเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดนิโรธสังฆาราม และร่วมพิธีเดินกระทำประทักษิณรอบฐานพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 3 รอบ โดยมี ผู้บังคับบัญชา, กำลังพล และครอบครัวในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับวันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า" เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทางองค์การสหประชาชาติ ยกย่องให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และเป็นวันสำคัญของโลก อีกด้วย

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th