มทภ.4 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดมะนาวหวาน(พระอารามหลวง) ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช [2019-07-06 14:52:33]
วันนี้ ( 6 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 พร้อมด้วยคุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดมะนาวหวาน(พระอารามหลวง) ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธี ได้ผูกผ้าเจ็ดสี คล้องมาลัยช่อฟ้าเอก และยกช่อฟ้าเอกประดิษฐานบนหลังคาศาลาการเปรียญ หลังจากนั้นพระสงฆ์เจริญมงคลชัยคาถา โดยมี พุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และกำลังพลในกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันวัดมะนาวหวาน เป็นศูนย์กลางศาสนกิจ และเป็นที่ประชุมของส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ตามโอกาส มีพระสิริธรรมราชมุนี (สอน ฐิตวีโร) เป็น เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th