มทภ.4 ป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานของ กกล.รส.ทภ.4 ในพื้นที่ เกาะสมุยเกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2019-07-07 10:37:31]
วันนี้ ( 6 ก.ค.62 เวลา 15.00 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานของ กกล.รส.ทภ.4 ในพื้นที่ เกาะสมุยเกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 เกาะ ในนโยบายที่สั่งการไว้ อาทิ การตั้งด่านตรวจอาวุธและยาเสพติด การแก้ไขปัญหาการยึดคืนที่ดิน การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ การบุกรุกผืนป่าต้นน้ำ การจัดการปล่อยน้ำเสียสู่สาธารณะ การจัดระเบียบท่าเรือ การจัดระเบียบแนวชายหาด การจัดระเบียบรถสาธารณะ การจัดระเบียบกลุ่มผู้มีอิทธิพลจากต่างชาติ และการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะต่างๆ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้พบปะกับกลุ่มเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงในพื้นที่เกาะสมุย เพื่อรวมพลังภาคประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน สร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา เป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังชุมชนเฉวง หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่สีขาวบริเวณชุมชนเฉวง คืนให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเดิมพื้นที่แห่งนี้ เป็นชุมชนแออัด ถือเป็นที่พื้นที่สุ่มเสี่ยงในปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นปัญหาทางสังคมที่สะสมมาเป็นเวลานาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 4 จึงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย และรกร้าง ดำเนินการกวาดล้างกลุ่มอิทธิพล จนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีขาว คืนสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และชุมชนบ้านเกิดต่อไป

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th