ฉก.ทพ.47 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บูรณะอาคารเสนาสนะ ชํารุดทรุดโทรม ณ วัดบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา [2019-07-08 14:52:28]
การทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา คือทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน ผู้ปรารถนาจะทำเมื่อไรย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งอาจจะผสมผสานหรือผนวกเข้ากับเทศกาลประเพณีประจำท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้ อีกทั้ง ยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับพระภิกษุที่จะรับผ้าป่าแต่อย่างใด เมื่อ 7 ก.ค.2562 เวลา 13.30 น. พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานภาคเอกชน, กำลังพลของหน่วยฯ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บูรณะอาคารเสนาสนะชํารุดทรุดโทรม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการจัดงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต พร้อมสันบสนุนโรตี - ชาชัก และจัด จนท.เสนารักษ์ให้บริการทางการแพทย์ ณ วัดบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผวจ.ยะลา เป็นประธานฯ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th