กิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด [2019-07-08 15:37:33]
เมื่อ 7 ก.ค.62 เวลา19.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5 (ขุนศึก 41) ณ อาคารประชุมสัมมนา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th