ผบ.พล.ร.15 พบปะ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พื้นที่ บ.ไอร์บาลอ ม.3 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ และ พื้นที่ บ.ลีนานนท์ ม.6 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส [2019-07-08 15:37:43]
เมื่อ 7 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร. เดินทางไปพบปะ สมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พื้นที่ บ.ไอร์บาลอ ม.3 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ และ พื้นที่ บ.ลีนานนท์ ม.6 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ซึ่งโครงการ รสทป. เป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทาง ที่จะทำให้เกิดการพิทักษ์ อนุรักษ์ และฟื้นฟู สภาพป่าให้คงประโยชน์ อย่างยั่งยืนได้ พระราชดำรินี้ ทำให้ราษฎรทุกคน ต่างสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่า และ ในการนี้ ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร.ได้มอบเสื้อให้สมาชิก สร้างความปลาบปลื้มแก่สมาชิกทุกคน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th