ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชน ให้ลงทะเบียนซิมการ์ด ตามนโยบาย กสทช. [2019-07-09 14:52:31]
วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์บริการโทรศัพท์ TOT (จำกัด) มหาชน ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ เคลื่อนที่ทั้ง 5 ระบบ ประกอบด้วย เครือข่าย AIS , DTAC ,Trumove , My By Cat และ TOT จัดบู๊ทบริการประชาชนลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลงสวมทับสิทธิ์นำไปใช้กระทำความผิด โดยมีประชาชนในพื้นที่ทยอยไปลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง การลงทะเบียนซิมการ์ด ด้วยระบบ 2 แชะอัตลักษณ์ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างสวมทับสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะดำเนินกับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถนำซิมการ์ดโทรศัพท์ของตนเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปขอลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการทุกเครือข่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th