กองทัพภาคที่ 4 จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพภาคที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562 [2019-07-09 14:52:26]
วันนี้ ( 9 ก.ค.62 เวลา 09.30 น. ) ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทหารเกียรติยศ มีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทย พร้อมทั้งมีความพร้อมเพรียง สง่างาม และสมพระเกียรติยศ กองทัพภาคที่ 4 จึงจัดให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพภาคที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้น โดยมีพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพบก โดยมีหน่วยเข้ารับการแข่งขันจำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ 5 มี พ.ท.ภาณุวัฒน์ ปัทมวงศ์ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกองพลทหารราบที่ 15 มีพ.ท.ธีรนัย ฉายสุวรรณ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ และ กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 มี พ.อ.นครินทร์ เยี่ยมรัมย์ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ สำหรับการแข่งขันกองทหารเกียรติยศมีการตรวจสอบและประเมินผล 3 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่ 1 การรับ-ส่งเสด็จ เมื่อเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพและเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจพล รูปแบบที่ 2 การรับ-ส่งเสด็จเมื่อเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพแต่ไม่ตรวจพล และ รูปแบบที่ 3 การรับ-ส่งเสด็จเมื่อเสด็จผ่าน ซึ่งการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศจะยึดถือตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศปีพุทธศักราช 2528 และหลักปฏิบัติกองทหารเกียรติยศของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการแข่งขัน และคณะกรรมการในครั้งนี้ว่า "ขอให้ผู้เข้ารับการแข่งขันมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และขอให้คณะกรรมการประเมินผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม คัดเลือกตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 เข้าแข่งขันในระดับกองทัพบก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ให้ถือว่าเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของของหน่วย และกองทัพภาคที่ 4 โดยจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างความภาคภูมิใจกับมาสู่หน่วยกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป"

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th