รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ของหน่วยในพื้นที่ ฉก.สงขลา [2019-07-10 14:37:29]
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 15.00 น. พล.ต.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ของหน่วยในพื้นที่ ฉก.สงขลา เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการฝึกฯ ประจำปี 2526 (6เดือนหลัง) พื้นที่ ฉก.สงขลา ณ สนามกีฬา อ.นาทวี จ.สงขลา สำหรับการฝึกอบรมทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ในครั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งและใช้งานกำลังประจำถิ่น แล้วกำลังประชาชนให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบลและคุ้มครองเส้นทางครู/โรงเรียน/ชุมชนล่อแหลมและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนให้มี ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ ชุมชนเขตเทศบาลและมาตรการเชิงรับหรืออื่นๆ

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th