รองผู้ว่าฯ ยะลา เปิดงานสมโภชศาลเจ้าแม่ทับทิม ครบรอบ 59 ปี [2019-07-10 14:37:34]
(วันนี้) 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่มูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนี่ยง (ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานสมโภชมูลนิธิ ครบรอบ 59 ปี โดยมีนายกเทศมนตรีนครยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ, ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานสมโภชมูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนี่ยง ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ และประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ทำให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลา ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนแล้ว ยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแผ่นดินเกิดอีกด้วย อย่างไรตาม งานสมโภชมูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนี่ยง (ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา) ครบรอบ 59 ปี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฏาคม 2562 โดยภายในงานจัดให้มีการแห่องค์ประทับเกี้ยวรอบเมืองยะลา พิธีอุ้มพระลุยไฟ การถือศีลกินเจ การเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ รวมทั้งการแสดงอุปรากรงิ้วสมโภชทุกคืน

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th