รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ [2019-07-11 14:52:21]
- เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น. น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.กรม ร.3 พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในการทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ อาคารอเนกประสงค์ พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เพื่อให้กำลังพลในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2010-2019, 5OCC.ISOC.go.th